ULLERVAD - VADSBO HÄRAD

Västergötlands landskapsvapen

Startside
Vindkraftverk i Ullervad
Trilleholm vindkraft
GreenExtreme AB
Utsikten
Byalagets historia
Gårdarna
Links
Kägelspelet
IT-Skog-Landskap

 

 

Nej till vindkraftverk på Trilleholm 1:1, Mariestad                                     

SENASTE NYTT 
- Styren i vindkraftverkens vingar på WHO's lista över sannolikt cancerframkallande ämnen
- Funktionsdugliga vindkraftverk tas ner i förtid för att få mera bidrag
- Flera havsörnar fiskar i Tidan nära vindkraftprojektet!

Läs om bygglovet -                      Hemsida för Fiberföreningen Trilleholm - Boterstena

   

Från vänster ses fölgande inmätta byggnader: Turning Torsoe (190 meter) som är Sveriges högsta byggnad och finns i Malmö, Domkyrkan i Mariestad (82,5 meter) i mitten
och till höger GreenExtreme AB 's vindkraftverk (180 meter) Bilden är tagen från den östra infarten till Ullervad kyrka rakt mot Billingen som anas i bakgrunden. 
Avståndet till de tre byggnadsverken är ca. 2 kilometer!

Se hela utsikten här

 

Vy mot nordöst över Ullervad med Tidan och den gamla bron som låg mer vinkelrätt på ån. I bakgrunden Soopensqvarn. 
Den nya bron blev bygd 1910. 

 

År 1910. Tidan, Soopensqvarn, den gamla sågen och kvarnen som brann på 1930-talet. Manngårdsbyggnaden ses i bakgrunden.

 

Skolutflykt 1924 till Lundsbrunn. Åke Möller  har berättat för  mig, att det var åttondeklassen från Mariestads Högre Flickskola 
i en ombyggd Ford lastbil med kapell som tillhörde Nils Möller i Leksberg. Bland deltagarna var min mormor Gun Aldeborg, 
född Jonzon från Soopensqvarn. I Ullervad-Leksbergs Hembyggdsförenings arkiv finns flera upplysningar om denna bild.