ULLERVAD - VADSBO HÄRAD

Västergötlands landskapsvapen


IT-Skog-Landskap

 

- i frivillig likvidation

RETUR TILL FÖRSTA SIDAN

8.5.2018

Personliga upplysningar om medlemmarna som lämnades vid ansökan har nu förstörts. 

11.3.2018

Alla i etapp 1 har nu fått fiber. Sist ut var Trilleholm, som ju är en ö och det gav tydligen en del problem
att få fatt i personal för att fullgöra installationen.

Skulle det nu vara någon kvar som har ombestämt sig eller flyttat hit och gärna vill ha fiber så uppge inte!
Gå in på Fiber till alla och anmäl Dig. Där är ingenting beslutat om en etapp 2. Den kräver antagligen att det
blir flera och tills vidare är det ett par stycken som har anmält sitt intresse.    

12.11 Nyhetsbrev

Hej!

Fiberföreningen går mot sitt slut. Torsdag den 14 december är det avslutande extra föreningsstämma på Marci Hus kl. 19.
2017 års räkenskaper har varit hos vår interna revisor och lämnas nu till Revisorscentrum i Skövde som gör i ordning årsredovisningen.
Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan ungefär en vecka innan mötet.
Man kan också kontakta mig direkt om man vill se redovisningen.

Det har nu gått två år sedan den gamla styrelsen bestående av Anita Nordqvist, Alf Eriksson, Erik Pettersson, Mattias Rikardsson och undertecknade antog utmaningen och var fast beslutna, att genomföra ett fiberprojekt som skulle ge bygden tillgång till ett optiskt fibernätverk och förbindelse till Internet. Vi kan nu konstatera att projektet gick bra, bortsett från att vi inte kunde komma igenom med att invånarna väster om väg 26 skulle få lov att vara med. De bor i det man kallar "vita fläckar" och saknar fortsatt fiber. Förbättrad täckning och hastighet på det mobila bredbandet har givetvis hjälpt, men en fast fiberförbindelse ville vara önskvärd. Vi önskar västsidan lycka till och hoppas att både den tekniska och den politiska utvecklingen skall vara med Er.
Inom vårt verksamhetsområde i öster är det endast ett fåtal som av egen vilja har valt att inte deltaga. De får nu räkna med att en senare tillslutning till fibernätet kommer att medföra ett högre pris - kanske i storleksordningen +25%?

Post och Telegrafstyrelsen (PTS) har för nyligen konstaterat att 99,99% av all hushåll har grundläggande Internet. Det vill säga en Internetanslutning på minst 1 Mbit/s. Enligt PTS är det då bara 90 hushåll i Sverige som helt saknar tillgång till grundläggande Internet.
PTS har till uppgift att försöka höja hastigheten till 10 Mbit/s under de kommande tre åren. Med den hastigheten klarar man sig hyfsat.

Kopparnätet monteras ner i en allt snabbare takt. Under åren 2009-2015 blev 21 400 abonnenter av med koppartråden. I kommande år blir det ca. 20.000 pr. år.

Har Du problem med Din installation skall Du i första hand vända Dig till den tjänsteleverantör som Du har köpt bredband/TV/telefoni av.

Skulle Du som konsument ha frågor eller hamna i tvist om abonnemang på TV, telefoni, bredband eller fiberdragning, så kan Du vända Dig till Telekområdgivarna: https://telekomradgivarna.se/

http://www.smartasamhallet.se/
kan man nu hitta upplysningar om vad man kan använda fiberanslutningen till. Det är en ny hemsida "Smarta samhället" som samlar information från flera aktörer.

För företag är det viktigt, att ha tillgång till ett snabbt Internet. I dag har 63% av företagen i Sverige tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s - så också här i Ullervad - Käckestad - Rörsås - Knutstorp och Boterstena området!

Min uppgift som först ordförande och därefter likvidator är nu snart över och jag glädjer mig över resultatet och att snart kunna vara bara vanlig användare...

Med vänliga hälsningar,

Truls

 

1.11 Föreningen har nu antagligen blivit orienterad om alla kvarvarande arbetsuppgifter som medlemmarna önskar
att ZITIUS, PEAB och CJW skall lösa för att projektet kan anses avslutat. Vi har sänt frågor och problemställningar
till rätta vederbörande och förväntar att våra samarbetspartners löser de kvarvarande frågorna innan vi håller slutbesiktning. 
Vi har ännu inte avtalat när det skall ske.

Föreningen har nu kvar att avsluta bokföring och ta fram allt material till revisionen som förberedelse till den avslutande 
extra föreningsstämman som hålls på Marci Hus den 14 december kl. 19. 

Därefter så finns inte föreningen mera! All support upphör.

Redan nu skall Du därför i första hand kontakta Din tjänsteleverantör om Din fiberförbindelse inte fungerar som den skall.

18.9 CJW underentreprenören är färdig. Alla fastigheter utom tre har fått installerat fiber. Resten skulle nu fungera.
I vecka 36 blev det kaos. Då var jag tyvärr på semester, men det var inte mycket jag hade kunnat göra.
Zitius beslutade sig utan förvarning att dra ut ett stort antal fiberkablar i telestationen i Ullervad för att patcha om dem.
Fiberkablarna - som fungerade - satt i fel kontakter. Resultatet blev att många var utan förbindelse
ett bra tag. Så får det
förstås inte gå till. Vi närmar oss nu snabbt projektets avslutning.

7.8 Installationen i de resterande husen, borttagning av sten och rättning av vägar fortsätter i augusti.
Felsökning på inrapporterade fel kommer att fortgå under augusti.  

14.7 Det är sista arbetsdagen. Nu går alla entreprenörer, både PEAB och CJW på semester. De återkommer efter vecka 31.
Tills dess får vi ha tålamod. Alla som har rapporterat in till mig, att de inte har förbindelse har jag rapporterat vidare till Zitius
och till PEAB. Efter semestern fortsätter entreprenörerna i södra delen av vårt verksamhetsområde med att få in fiber i husen.
De kommer då också att åtgärda de vars fiberförbindelse inte fungerar (endast blått ljus). Har Du endast blått ljus - så meddela mig detta
på fiber(a)ullervad.se

12.7  Tjänsteleverantörerna (hittills Telia och Bredbandsbolaget) har svårigheter med att hitta våra adresser. Zitius hävdar att allt är ok. 

10.7 Felet i telestationen: 
I kväll kl. 18.15 lämnade montören Ullervad telestation efter att ha patchat om våra fiberförbindelser där. Nu skulle det fungera! Jag var där uppe och talade med montören och såg med egna ögon vad som gått fel. Där fanns en arbetsorder med alla de kopplingar som skulle göras. Det såg ut som en utskrift av ett kalkylark. Patchningen sker i den ordning som våra förbindelser står i på arket. Där hade - antagligen vid sortering av data - skett en flyttning av två fiberförbindelser, vilket har skapat oordning vid patchningen - i sättandet av alla kablarna i racken på telestationen. Man har således antagligen satt i rätt i förhållande till den arbetsorder som man hade, men det blev helt fel. Är det så till och med två fel blev det ytterligare komplicerat. 

Inne på telestationen råder en strikt ordning och vi får därför anta att någon - jag tänker inte fråga - har slarvat vid utarbetandet av arbetsordern. Där upptäcktes också en felsvetsning med två fibrer som korsat varandra. Det är också rättat. 

För egen del fick jag veta att jag surfat löst några dygn på en annans fiberförbindelse utan att märka det. 

Skulle det nu vara någon som hade grön förbindelse innan och nu inte har förbindelse - så gör följande: 

1. Släck för fiberkonvertern (dra ur 220 V), eventuell router och dator. 

2. Tänd för fiberkonvertern (sätt i 220 V), vänta ett bra tag på gröna lampor, starta eventuell router, starta dator. 

3. Aktivera Wifi / nätverk 

Fungerar det? Va bra! :-)

Vecka 28 forts.
Fyra veckors semester startar. CJW har valt att arbeta på vecka 28 för att vi skall bli av med så många stenhögar som möjligt.

Felet på Ullervad telestation blir nu rättat den 10 eller 11 juli av Zitius personal. Det omfattar 48 installationer som är felkopplade.

Alla som har fått installerat fiberkonvertern kan snart komma ut på Internet. Den blåa lampan indikerar endast att fiberkonvertern har 220 V inkopplat.
När det blinkar grönt i fiberkonvertern så är det dags att försöka koppla in routern och/eller datorn. Du behöver antagligen en ny router till fibern. 
Du får information från Din tjänsteleverantör och där finns en del vägledningar på nätet. Se också Zitius broschyr.

RETUR TILL FÖRSTA SIDAN

Kartan visar att stomnätet - huvudkabeln med fiber är nu på plats.

RETUR TILL FÖRSTA SIDAN